diashow
Tapiolan Sosialidemokraatit ry

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Tietotori

Toimintasuunnitelma 2014

Tapiolan sosialidemokraatit ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Poliittinen toiminta

Koko toimintamme lähtee avoimesta yhteisöllisyydestä, jota palvelevat kaikille jäsenille avoimet johtokunnan kokoukset, yhteiset ja kaikille avoimet alustetut kokoukset, omat tapahtumat ja vierailut muiden tapahtumissa ja keskustelu mediassa (lehdistö, some). Lisäämme ja ylläpidämme espoolaisten tietämystä päätöksistä, joita heidän puolestaan tehdään, ja autamme heitä vaikuttamaan niihin.

Vuosi 2013 on ollut Tapiolan sosialidemokraateille uudistumisen aikaa. Puolueosastossamme on keskitytty uudenlaisen toiminnan kehittämiseen. Vuosi 2014 aloitetaan tämän kokemuksen pohjalta vanhojen ja uusien toimintamalleihin terästämisellä.

Tapiolan Sosialidemokraatit osallistuvat vuonna 2014 aktiivisesti kunnallispoliittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon lokakuun 2012 kunnallisvaaleissa saadun mandaatin pohjalta. Yhdistys ottaa kantaa ja vaikuttaa Espoota ja erityisesti Tapiolan aluetta koskeviin kysymyksiin myös kunnallisten luottamushenkilöidensä sekä julkisuudessa näkymisen kautta.

2014 on EU-vaalivuosi, joka määrittelee toimintaa varsinkin alkuvuodesta. Varaudumme tukemaan espoolaisia ehdokkaita kykymme mukaan. Tähän työhän valitaan vaalivastaava.

 

Järjestötoiminta

Yhdistyksen järjestötoiminta on perinteisesti muodostunut kokouksista ja toritapahtumista, joihin on pyydetty alustajia ajankohtaisista ja jäsenistöä kiinnostavista aiheista. Nyt näitä terästetään ja niiden rinnalla kehitetään opintoryhmätoimintaa.

Kadulla näkymisen tapahtumissa tulee jatkua ja kehittyä. Maalaismarkkinoilla ollaan, ja pyritään siihen että vieraillaan myös naapuriosastojen tapahtumissa.

Tapiolassa jalkautumista varten perustetaan Tapahtumaryhmä, jonka vetäjä ottaa vastuun käytännön järjestelyistä silloin kun ollaan kotikonnuilla.

Tavoitteena on jatkaa Elävän politiikan hankkeessa testattua toimintaa, jossa paitsi keskustelemme kuntalaisten kanssa, myös tallennamme keskusteluissa syntynyttä tietoa ja hyödynnämme sitä toiminnan sisällössä ja sen ohjaamisessa.

Kunnallisjärjestön toimintaan vaikutetaan kunnallistoimikunnassa ja edustajistossa toimivien edustajien kautta.

Erityishuomio kiinnitetään siihen, että tapahtumia tai muita toimintatapoja järjestetään yhteistyössä Espoon muiden puolueosastojen ja Espoon sos.dem. kunnallisjärjestön kanssa, myös kattojärjestöjen järjestämien tilaisuuksien ulkopuolella.

Lateraaliyhteistyön tarkoituksena on koota tietoa ja tilastoa asioista, joihin koko Espoossa pitää yhdessä vaikuttaa. Saamme tätä tietoa esimerkiksi jalkauttamalla Elävän politiikan punaisen langan tiedonkeruun muuallekin kuin Tapiolaan.

On syytä madaltaa yhteistyön kynnystä ja mahdollisimman mutkattomalla kommunikoinnilla järjestää osastojen yhteisiä keskusteluja, vierailuja toritapahtumiin ja illanviettoja.

Uusien jäsenten rekrytointia tehostetaan toritapahtumien, yleisötilaisuuksien ja sosiaalisen median kautta. Johtokunta on velvollinen ottamaan henkilökohtaisen kontaktin uusiin jäseniin välittömästi näiden liityttyä.

 

Viestintä

Tori on meille osa sosiaalista mediaa. Emme erota mediakeskustelua torikeskustelusta: ne kuuluvat osaksi ydintoimintaamme.

Yhdistyksen sisäistä tiedotusta hoidetaan jäsenkirjein ja lehti-ilmoituksin. Nopeaan tiedottamiseen jäsenistölle käytetään sähköpostilistaa, kotisivuja ja sosiaalista mediaa. Näiden terästämiseksi seurataan kunnallisjärjestön ja puoluetoimiston sosiaalisen median hankkeiden etenemistä ja pyritään toimimaan niin, että kaikki tiedon käsittely on mahdollisimman sujuvaa. Kuuntelemme tässä muiden osastojen kokemuksia järjestelmistään.

Julkiseen keskusteluun osallistutaan painetun median ja sosiaalisen median välityksellä, joissa pyritään tekemään keskustelunavauksia yhteiskunnallisesti ja paikallisesti kiinnostavista aiheista.

 

EU-vaalit 2014 ja Eduskuntavaalit 2015

Tapiolan demarit osallistuu omassa toiminnassaan EU-vaaleihin keskustelun nostajana ja mahdollistajana.

Espoolaisten ehdokkaiden tukena toimimme resurssiemme mukaan. Sitoudumme suuntaamaan ja teemoittamaan Tapiolassa keväällä EU-vaaleihin liittyviä keskustelutilaisuuksia ja katutapahtumia EU-vaaliteemojen ympärille, paikallista kansalaisnäkökulmaa painottaen. Tarjoamme tapahtumissa ehdokkaille foorumin keskustella tapiolalaisten kanssa.

Vaaleja varten valitaan vaalivastaava. Hänen tehtävänään on toimia kontaktihenkilönä järjestön ja SDP:n vaalitoiminnan välillä. Tavoitteena on löytää henkilö, joka voi vastata molemmista vaaleista.


EU-vaaleja varten perustetaan vaaliehdokkaiden julkistuksen jälkeen työryhmä, jota vaalivastaava vetää. Työryhmän koko määrittyy vastuun mukaan. Jos Tapiolalla on oma ehdokas, resursoinnista sovitaan piirin ja puolueen kanssa, ja toiminta skaalataan resurssien mukaisesti.


Vastaava työryhmä kasataan samalla toimintalinjauksella eduskuntavaaleja varten syksyllä. Eduskuntavaalit ovat 19. huhtikuuta 2015.


Uutiset Espoo.fi

Yhteistyö laajentaa soveltavan liikunnan lajivalikoimaa

Liikuntapalvelut tekee antoisaa yhteistyötä eri järjestöjen ja seurojen...

Lue lisää »

Luontoretkiä lapsiryhmille toukokuussa - varaukset 19.3. alkaen

Maksuttomia retkiä voi varata 19.3.2019 klo 9 alkaen. Opas johdattaa...

Lue lisää »

Uutiset Demokraatti.fi

Pieksämäkeläinen Erkki Huupponen haluaa vaikuttaa positiiviseen kehitykseen myös suurten asutuskeskusten ulkopuolella – ”Ketään ei tule syrjiä, eikä ketään asettaa etuoikeutettuun asemaan”

Huoli oman maakunnan ja paikkakunnan tulevaisuudesta sai pieksämäkeläisen Erkki Huupposen lähtemään SDP:n eduskuntavaaliehdokkaaksi.   Eläkkeellä...

Lue lisää »

”Syntyi pikku prinsessa ja ponteva poika” – sukupuoliroolit ja stereotypiat istuvat sitkeästi

Sukupuolten moninaisuus ei rajoitu kahteen, naiseen ja mieheen, Demarinaisten toiminnanjohtaja Mertsi Vuohelainen muistuttaa. – Syntyi pikku prinsessa ja...

Lue lisää »

Uutiset SDP.fi

Puoluesihteeri Rönnholm kokoomukselle: Tulkaa pelottelulinjalta tulevaisuuslinjalle

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm toivoo kokoomuksen keskittyvän jatkossa mieluummin rakentamaan keskustelua Suomen tulevaisuudesta pelottelulinjansa...

Lue lisää »

Pilvi Torsti: Itsensätyöllistäjien asemaa on parannettava ja julkinen sektori voi näyttää esimerkkiä

Koko ajan laajeneva alustatalous korostaa itsensä työllistäjien aseman selkeyttämisen tarvetta, koska yhä uusilla ammattialoilla työtä tehdään ja...

Lue lisää »